پرورش ماهی در محیط های بسته و محصور

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید
نام محصول دانلودی: پرورش ماهی در محیط های بسته و محصور

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پرورش ماهی در محیطهای بسته یا محصور

پرورش ماهی مداربسته

اصول بیولوژیكی تولید در سیستم مداربسته

هنگامیكه در سیستمهای مدارباز آب كافی با كیفیت مناسب ودمای ثابت دردسترس نبوده ویا فراهم نمودن آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نباشد ، استفاده از سیستمهای مداربسته ضروری استدر سیستم مداربسته بطور كلی آب غیر قابل استفاده برای ماهی از استخرها ب

ادامه مطلب


مطالب تصادفی